Maklumat Perolehan Terkini

Bil Jenis Nama
1 SEBUTHARGA SH2/23/P/PAERO/U/00027(S) - MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN KOMISYEN ALAT "COMPACT ULTRASONIC LABORATORY DEVICE" KE PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KEJURUTERAAN, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG.
2 SEBUTHARGA SH1/23/BM/JPEMB/U/00059 - MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS INDUK, PULAU PINANG
3 SEBUTHARGA SH3/23/P/HUSM/U/230 - TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION NON-INVASIVE VENTILATOR TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN.
4 SEBUTHARGA SH3/23/P/HUSM/U/226 - TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION COMPRESSION, CHEST, AUTOMATED TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN.
5 SEBUTHARGA SH3/23/ENT/HUSM/U/239 - TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION VENTILATOR, TRANSPORT, PAEDIATRIC & NEONATE TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN.
6 SEBUTHARGA SH3/23/BM/HUSM/U/231 - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN DAPAGLIFLOZIN 10MG TABLET KE UNIT STOR FARMASEUTIKAL, JABATAN FARMASI, HOSPITAL USM, KAMPUS KESIHATAN, KELANTAN.
7 SEBUTHARGA SH3/23/BM/HUSM/U/238 - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN SEMAGLUTIDE 1MG/DOSE (4MG/3ML) INJECTION KE UNIT STOR FARMASEUTIKAL, JABATAN FARMASI, HOSPITAL USM, KAMPUS KESIHATAN, KELANTAN.
8 SEBUTHARGA SH3/23/BM/HUSM/U/237 - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN SEMAGLUTIDE 0.25MG, 0.5MG/DOSE (2MG/1.5ML) INJECTION KE UNIT STOR FARMASEUTIKAL, JABATAN FARMASI, HOSPITAL USM, KAMPUS KESIHATAN, KELANTAN.
9 SEBUTHARGA SH3/23/BM/HUSM/U/236 - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN SACUBITRIL 49MG + VALSARTAN 51MG TABLET KE UNIT STOR FARMASEUTIKAL, JABATAN FARMASI, HOSPITAL USM, KAMPUS KESIHATAN, KELANTAN.
10 SEBUTHARGA SH3/23/BM/HUSM/U/235 - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN DUTASTERIDE 0.5MG + TAMSULOSIN HCL 0.4MG CAPSULE KE UNIT STOR FARMASEUTIKAL, JABATAN FARMASI, HOSPITAL USM, KAMPUS KESIHATAN, KELANTAN.
11 SEBUTHARGA SH3/23/BM/HUSM/U/234 - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN DEGARELIX 80MG INJECTION KE UNIT STOR FARMASEUTIKAL, JABATAN FARMASI, HOSPITAL USM, KAMPUS KESIHATAN, KELANTAN.
12 SEBUTHARGA SH3/23/BM/HUSM/U/233 - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN EMPAGLIFLOZIN 25MG TABLET KE UNIT STOR FARMASEUTIKAL, JABATAN FARMASI, HOSPITAL USM, KAMPUS KESIHATAN, KELANTAN.
13 SEBUTHARGA SH3/23/BM/HUSM/U/232 - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN EMPAGLIFLOZIN 10MG TABLET KE UNIT STOR FARMASEUTIKAL, JABATAN FARMASI, HOSPITAL USM, KAMPUS KESIHATAN, KELANTAN.
14 SEBUTHARGA SH3/23/BM/HUSM/U/228 - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN TRACE ELEMENT FOR PEDIATRIC INJECTION 10ML SELAMA DUA TAHUN KE UNIT STOR FARMASEUTIKAL, JABATAN FARMASI, HOSPITAL USM, KAMPUS KESIHATAN, KELANTAN.
15 SEBUTHARGA SH1/23/A11/JPEND/U/00066 - MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FOLDER SKROL SISWAZAH BAGI UPACARA KONVOKESYEN KE-61 USM KE JABATAN PENDAFTAR, BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS INDUK, PULAU PINANG
16 SEBUTHARGA SH1/23/BM/CIPPT/U/00067- TO SUPPLY AND DELIVER DRUGS & MEDICATIONS FOR ONE (1) YEAR TO PUSAT PERUBATAN USM BERTAM (PPUSMB), PUSAT SEJAHTERA KAMPUS INDUK AND UNIT KESIHATAN KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG (PHASE 2)
17 SEBUTHARGA SH1/23/A11/JPEND/U/00065 - MEMBEKAL, MENJAHIT, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK BAGI UPACARA KONVOKESYEN KE 61 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS INDUK PULAU PINANG TAHUN 2023
18 KEPUTUSAN TO PROCURE WARRANTY AND SUBSCRIPTION FOR INFOBLOX DNS, DHCP AND IPAM (DDI) FOR 3 YEARS AT PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG.
19 KEPUTUSAN TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, AND COMMISSION DIGITAL RADIOGRAPHY (DR) SYSTEM TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN.
20 KEPUTUSAN COMPREHENSIVE MAINTENANCE SERVICES FOR CT SIMULATOR FOR 3 YEARS TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN.
21 KEPUTUSAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2023 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.
22 KEPUTUSAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2023 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.
23 KEPUTUSAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2023 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.
24 KEPUTUSAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2023 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.
25 KEPUTUSAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2023 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.
26 KEPUTUSAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2023 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.
27 KEPUTUSAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2023 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.
28 KEPUTUSAN TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, AND COMMISSION HIGH END MICROSCOPE SYSTEM TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN.
29 KEPUTUSAN PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN.
30 KEPUTUSAN COMPREHENSIVE MAINTENANCE SERVICE FOR PACS AND RIS FOR ONE YEAR TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN, INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU (IPPT), BERTAM AND PUSAT SEJAHTERA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG.
31 KEPUTUSAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN KOMISYEN SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS "PRECISION", PANEL KAWALAN DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BILIK SERVER, PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI & TEKNOLOGI, KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG - PAKEJ B.
32 KEPUTUSAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN KOMISYEN SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS “PRECISION”, BEKALAN KUASA ELEKTRIKAL DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI PUSAT DATA, BANGUNAN D18, PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI & TEKNOLOGI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG – PAKEJ A.
33 SEBUTHARGA SH3/23/P/HUSM/U/227 - TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION DILATATION & CURRETAGE (D&C) SET TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN
34 SEBUTHARGA SH3/23/P/HUSM/U/215 - SH3/23/P/HUSM/U/215 - TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION VOLUMETRIC PUMP TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN
35 SEBUTHARGA SH3/23/P/HUSM/U/214 - TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION INFUSION PUMP TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN
36 SEBUTHARGA SH3/23/ENT/PPSP/U/223 - MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN KOMISYEN "KOMPUTER" KE PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN
37 SEBUTHARGA SH3/23/BM/PPSP/U/222 - MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN KOMISYEN " MESIN FOTOSTAT" SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH 5 TAHUN KE PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN.
38 SEBUTHARGA SH3/23/P/HUSM/U/213 - TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION PORTABLE PATIENT MONITOR (BP, HEART RATE, SpO, CARDIAC) TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN
39 SEBUTHARGA SH3/23/ENT/HUSM/U/200 - TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION PATIENT MONITOR TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN
40 SEBUTHARGA SH1/23/A11/JPEMB/U/00035 - CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN NAIKTARAF BENGKEL ELEKTRIK JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN ASET DI BANGUNAN L02, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG.
41 SEBUTHARGA SH3/23/A11/HUSM/U/199 - TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION LITHOTRIPTER, INTRACORPOREAL BALLISTIC AND ULTRASONIC TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN
42 SEBUTHARGA SH3/22/BM/HUSM/U/473(2S) - COMPREHENSIVE MAINTENANCE SERVICE FOR X-RAY SOURCE AND CHAMBER HOLDER OF THE PHOTON RADIOSURGERY SYSTEM TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN
43 SEBUTHARGA SH3/23/P/HUSM/U/150(S) - TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION COMPREHENSIVE MICROSURGERY TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN
44 SEBUTHARGA SH3/23/A11/HUSM/U/089(2S) - TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION MICRO SURGERY SET TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN
45 SEBUTHARGA SH2/23/A11/PBAHAN/U/00031 - MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN KOMISYEN PERISIAN "GRANTA EDUPACK (MATERIALS SELECTION SOFTWARE)" KE PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KEJURUTERAAN, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG
46 TENDER T3/23/BM/HUSM/03 - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR GAS PERUBATAN DAN GAS INDUSTRI SECARA BERJADUAL BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN.

Perhatian :: ID Dokumen tidak mewakili NOMBOR TENDER ATAU SEBUTHARGA